Historie

Romsås gård

I jordbøkene fra 1500 tallet står en av Groruddalens eldste gårder nevnt. Gården bærer navnet Romsås. Både konger og munker har i sin tid vært i besittelse av stedet. Her står den oppført som en del av eiendommen til klosteret på Hovedøya.
I 1850 var Romsås gård en av de største gårdene i Østre Aker, med 400 mål innmark og 1500 mål skog Romsås gård blir aldri delt. Selve gårdsnavnet Romsås regner en med kommer av navnet fra folkene i nabolandskapet Raumarne på Romerike. Gården lå like innunder åsen som skilte det gamle Oslo herred fra Raumarike.

Den skiller seg ut fra de andre gårdene i distriktet ved at den ble selveier. Det skjedde i midten av 1700 tallet. Omleggingen av Trondheimsveien fikk i 1768 stor betydning for gården den ble gjestgivergård og skysstasjon. Gårdsdriften på Romsås ble slutt i 1963. Selve Romsåsnavnet er i idag knyttet til byttelen Romsås. På slutten av 1800 tallet ble det solgt 20 tomter på Romsås. De fleste tomtene lå ved Trondheimsveien på Romsåssletta.


Drabantbyen Romsås

I l967 skjedde slet store endringer i «åsen». OBOS fikk byggetillatelse av Oslo Kommune til å hygge en ny drabantby. Deler av området tilhørte opprinnelig Lillomarka, og bebyggelsen grenser til marka. Selve Romsåsområdet har et samlet areal på omkring 900 mål. Av dette opptar det indre friområde over 200 mål. Høyden over havet varierer fra omkring 200 til 300 meter.
Anleggsvirksomheten som omfattet vei, vann og kloakk tok ca. to år. 1 1969 kom selve byggingen i igang. Romsås ble bygget opp i seks borettslag, disse er: Ravnkollen Tiurleiken, Orremyr, Emanuellfjell Svarttjern og Røverkollen. Senere ble Romsåslia borettslag bygget som et eldreborettslag.
Den første innflyttingen fant sted rett før jul i 1970 i Ravnkollen borettslag. Røverkollen var det siste som ble innflyttingsklar, dette skjedde høsten 1974. Romsås omfatter ca. 2600 leiligheter.

Boligområdene er planlagt slik at biltrafikk ikke skal skje gjennom boligområdene. Fotgjengere kan ferdes over hele området uten å komme i konflikt med biltrafikken.
Tunnellbanen er en viktig del av kollektivtransporten. Romsås T‑banestasjon ble ferdig i 1974
Romsås senter ble åpnet i november 1975 og, eies av Oslo Kommune. Senteret er på 39.000 m2. Opprinnelig ble senteret bygget av Oslo Kommune for å dekke en rekke kommunale behov, som sykehjem, sentralkjøkken. trygdeboliger, handikapboliger, helse og sosialsenter, svømmehall, gymsal og utleielokaler. Forvaltningsansvaret for Romsås senter ble overført til bydelen 1/7‑1993.
I
1978 ble det bygget en institusjon for psykiskutviklingshemmede i Odvar Solbergsvei Denne fikk navnet Romsli